Privacyverklaring

In deze privacyverklaring (laatst gewijzigd op 07-04-2023) lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
A la Card verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres

 

Bij het ontwerp van een geboortekaart of naam-poster worden daarnaast de onderstaande persoonsgegevens verwerkt (van personen jonger dan 16 jaar):
– Geboortedatum
– Geboorteplaats en tijd
– Geslacht
– Geboortegewicht

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
A la Card verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het ontwerpen van een persoonlijke (geboorte)kaart
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om bestellingen bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Het analyseren van jouw gedrag op deze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
– A la Card verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A la Card bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens 6 jaar
Adresgegevens 6 jaar
Facturen 7 jaar
Ontwerpen met hierop eventuele afgebeelde persoonsgegevens 6 jaar

 

Delen van persoonsgegevens met derden
A la Card verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. A la Card blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bedrijven die wij jouw gegevens sturen, afhankelijk van de dienst/wettelijke verplichting:

Ontwerp & drukwerk (geboorte)kaart:  De Kaartendrukkerij (https://www.dekaartendrukkerij.nl/)
Bestelling webshop ala-card.nl: Jouwweb.nl, PostNl
Invullen contactformulier: Jouwweb.nl
Overige communicatie:    outlook.com

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

A la Card gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. A la Card gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en winkelmand onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze website kunnen blijven verbeteren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door A la Card en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ala-card.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

A la Card wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A la Card neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

  • Zo wordt onder andere je bezoek aan deze website beveiligd door middel van een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.
  • Op ons emailaccount is tweestapsverificatie ingeschakeld als extra beveiligingslaag. Ook het beheer van de website en webshop is met tweestapsverificatie beveiligd. Dit betekent dat naast een wachtwoord ook een tweede verificatie nodig is (bijvoorbeeld via telefoon).

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ala-card.nl